No Party With Bacardi No Party With Bacardi
Het werk van landarbeiders op suikerriet-plantages is bizar zwaar!
pijl

Op weg naar een party mét Bacardi ?

Anderhalve maand (december 2015 – januari 2016) voerde CNV Internationaal de campagne No Party With Bacardi.

Onze dank gaat uit naar de duizenden mensen die via de sociale media en via actiekaarten hebben meegedaan. Zij deden een persoonlijke oproep aan Bacardi om eindelijk eens echte stappen te zetten om de arbeidsomstandigheden van suikerrietplukkers te verbeteren.

Openheid

Aanvankelijk reageerde Bacardi nauwelijks. Gelukkig lijkt er nu toch openheid te ontstaan. Om te beginnen heeft er een constructief gesprek tussen CNV Internationaal, Fairfood en Bacardi plaatsgevonden.

Bacardi geeft aan actief betrokken te zijn bij diverse certificeringsvormen voor eerlijke suiker, zoals Bonsucro, een initiatief speciaal voor de suikerrietsector. CNV Internationaal juicht het uiteraard toe dat de suikerrietsector werkt aan verduurzaming.

Echter, het is belangrijk dat alle betrokken partijen, vooral natuurlijk de plantagearbeiders én de lokale vakbonden hier actief in vertegenwoordigd zijn. Dat is nu helaas nog niet het geval.

Het begint met vrijheid

Vrijheid van organisatie is op papier wel onderdeel van het Bonsucro-certificaat. Helaas komt daar in praktijk in Guatemala –nog- niets van terecht.

Zowel een leverancier van Bacardi in Guatemala, als ook de Guatemalteekse vakcentrale CGTG, hebben echter eerder tegenover respectievelijk FairFood en CNV Internationaal aangegeven bereid te zijn met elkaar om tafel te gaan. Een goede eerste stap!

Zo zou dus in Guatemala een eerste begin kunnen worden gemaakt met sociaal overleg in de suikerrietsector. Vervolgens zouden werknemers van de suikerbedrijven ook de vrijheid moeten krijgen om lid te worden van een vakbond van hun keuze. Daarna kan een begin worden gemaakt met het stap voor stap collectief overleggen en onderhandelen over oplossingen voor de problemen van de suikerrietkappers.

Stap voor stap

Uiteraard is dit niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Maar op deze manier wordt een begin gemaakt met een proces dat uiteindelijk kan leiden tot verbetering van de werk- en leefomstandigheden van al die 350.000 werknemers die in oogstperiode in de suikerindustrie in Guatemala werken.

Bacardi heeft aangegeven daadwerkelijk hierover in gesprek te gaan met de leveranciers in Guatemala. Bacardi zal nagaan wat er momenteel concreet gebeurt en wat een volgende stap zou kunnen en moeten zijn. De uitkomsten worden ook met Bonsucro besproken, waarbij ook de participatie van vakbonden in dit initiatief aan de orde zal komen.

Wordt vervolgd

Kortom: Een hoopvolle ontwikkeling. Met dank aan al die 24.964 Facebook gebruikers die Bacardi in december opgeroepen hebben om verantwoordelijkheid te nemen. Wordt vervolgd!

5 oplossingen

  • Verbeterde toegang tot voldoende en schoon drinkwater
  • Verbeterde toegang tot schaduwplekken
  • Invoeren van meer regelmatige pauzes
  • Betere ergonomische werkmaterialen
  • Vrijheid van vakbond

Doe mee!

Steun ons door onze Facebook-pagina te liken:
Arbeiders hebben onvoldoende toegang tot schoon drinkwater tijdens de zware werkzaamheden
Arbeiders hebben onvoldoende toegang tot schoon drinkwater tijdens de zware werkzaamheden
Pijl

Dodelijke cocktail

In Midden-Amerika wordt suikerriet verbouwd: de belangrijkste grondstof voor grote drankenproducenten zoals Bacardi. De werkomstandigheden van veel suikerriet-kappers zijn ronduit schokkend.

De extreem lange werkdagen, te weinig pauzes, zwaar lichamelijk werk, te weinig drinkwater, te weinig toegang tot schaduw en de extreme hitte, vormen samen een dodelijke cocktail. Opvallend veel landarbeiders lijden aan de fatale nierziekte CKDnT. Bovendien mogen veel suikerriet-kappers zich van hun bazen niet aansluiten bij een vakbond.

 

Het begint met vrijheid

Iedereen heeft het recht om op te komen voor z’n rechten. Dus ook de landarbeiders op de suikerrietplantages in Midden-Amerika. Het zijn hun bazen die hen verbieden om hun nek uit te steken. Ze mogen zich bijvoorbeeld niet organiseren, of lid worden van een vakbond.

Voor hun bazen telt maar één ding: winst maken. Zolang westerse producenten niets zeggen over de beroerde arbeidsomstandigheden, zullen die gewoon voort blijven bestaan.

Onder werkgevers circuleren ‘zwarte lijsten’ met de namen van werknemers: zij zullen maar moeilijk elders aan de bak komen. Landarbeiders zullen zich dus wel twee keer bedenken voordat zij hun werksituatie aan de kaak stellen. Grote merken als Bacardi kunnen hun invloed uitoefenen, ten gunste van de suikerriet-kappers. Het is een kwestie van willen.

 

Leefbaar loon

Suikerriet-kappers werken noodgedwongen meer dan 10 uur per dag, 6 dagen in de week. De reden is doodeenvoudig: ze verdienen anders niet genoeg om hun gezin te onderhouden. Bacardi moet eisen dat de suikerproducenten een leefbaar loon betalen aan de arbeiders.

#NoPartyWithBacardiSteun ons werk met een donatie van 5 euro!